Latest News,  Teachings

Sangye Menla and Four Roots Empowerment by H.H. Khenchen Lama Rinpoche in Lendava, Slovenia

Teachings of H.H. Khenchen Lama Rinpoche

H.H. Khenchen Lama Rinpoche will visit us again in November. Rinpoche is a wonderful Master of Tibetan Buddhism, of Dzogchen Tradition, a great Master of Dream Yoga and Tibetan Yoga. You are kindly invited!

PROGRAMME
Rinpoče will teach and give Empowerments of different Buddhas: Lama Guru Rinpoche, Yidam Manjushri, Dakini Mangalam Tara, Medicine Buddha, Dharma Protector King Gesar, he will perform a smoke puja and teach Chod!
You can read a litle bit more about the Four Roots here: https://tinyurl.com/y6o29ftw

DATES OF TEACHINGS
From Friday, 15th November, to Monday, 18th November, 2019

VENUE
Izobraževalno-zdravilni Center, Gaberje, Glavna ulica 42, 9220 Lendava

RECOMMENDED DONATION FOR COVERING THE COSTS
260 € / person
It is possible to pay in two instalments

For this amount atendees will receive 6 nights’ lodging in the centre, 5x dinner, 5x breakfast, 4x lunch and of course Rinpoche’s precious teachings and company for 5 whole days.
On Tuesday, 19th of November we will visit with Rinpoche the Peace Stupa in Hungary and Milarepa centre. After the visit we return to the Centre where we spend the night.
In the amount of recommended donation these are not included: lunch on Tuesday, 19th, and costs of transportation to the Stupa.
To clarify: the first night spent at the centre will be on Thursday, the 14th (arrival from 18:00 to 19:00), first meal will be dinner on the 14th and the last meal will be breakfast on Wednesday, the 20th.

REGISTRATION AND MORE INFORMATION: E-mail: office(at)gesar.si ; Phone: 00 386 040 272 688 or 00 386 40 619 739.

Rinpoche’s official website: https://khenchenlama.com/

Učenja N.S. Khenčen Lame Rinpočeja

Novembra nas bo ponovno obiskal N.S. Khenčen Lama Rinpoče, čudoviti Mojster tibetanskega budizma, Dzogčen tradicije in velik Mojster Joge sanj in tibetanske joge. Prijazno vabljeni!

PROGRAM
Rinpoče bo učil in dal opolnomočenja različnih Bud: Lama Guru Rinpoče, Jidam Mandžušri, Dakini Mangalam Tara, Medicinski Buda, Zaščitnik Darme Kralj Gesar. Izvedel bo dimno pudžo in učil bo Čod!
O Štirih koreninah si lahko preberete malo več na: https://tinyurl.com/y2wmr9j6

TERMIN UČENJ
Od petka, 15. novembra, do ponedeljka, 18. novembra, 2019

KRAJ
Zdravilno-izobraževalni center, Gaberje, Glavna ulica 42, 9220 Lendava

PRIPOROČENA DONACIJA ZA KRITJE STROŠKOV
260 eur / osebo
Mogoče je prispevati v dveh obrokih

Za ta znesek bodo udeleženci dobili 6 nočitev v Centru, 5x večerjo, 5x zajtrk in 4x kosilo ter seveda Rinpočejeva dragocena učenja in družbo polnih 5 dni.
V torek, 19. novembra bomo z Rinpočejem zjutraj obiskali Stupo Miru na Madžarskem in center Milarepa ob Stupi. Po obisku se vrnemo v Center, kjer prespimo.
V znesek ni vključeno kosilo v torek, 19.11., ter stroški prevoza do Stupe.
Za pojasnilo: prva nočitev je v četrtek, zadnja v torek, prvi obrok je večerja v četrtek 14.11. in zadnji obrok je zajtrk v sredo 20.11.

PRIJAVE in več informacij: E-pošta: office(at)gesar.si ; Telefon: 040 272 688 ali 040 619 739.

Rinpočejeva uradna spletna stran: https://khenchenlama.com/